Agenda

Jaartraining Sjamanisme /opendag

Informatie

Start 01 juli 2018 12:00
Eind 01 juli 2018
Registratie Startdatum 06 juni 2018
Sluitingsdatum 01 juli 2018
Prijs p.p. Gratis
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Jaartraining Sjamanisme Hof van Axen 2018/2019:
start 28/30 september 2018, 1e weekend van 5.
de basis – aards, praktijk en doelgericht


Waarom sjamanisme?

In de tijd waarin wij leven is het bewustzijn groeiende dat we in onze Westerse samenleving niet helemaal goed omgaan met de Aarde en met alle leven op de Aarde. Met dit bewustzijn groeit ook de wens, het verlangen om het ‘anders’ te gaan doen. In de zoektocht naar dit ‘anders’ komen velen terecht bij oude bronnen van kennis, vaak bewaard door en in oude beschavingen; door culturen die konden overleven in kleine gemeenschappen, vaak in afzondering en geen of weinig contact met onze Westerse beschaving.

De essentie waar het over gaat in die zoektocht is: “hoe kunnen we weer leven in verbinding met alle leven en daarmee met onze Moeder Aarde”. De kennis die daarin gevonden en gedeeld wordt, is samen te vatten onder de noemer ‘sjamanisme’. En onze jaartraining sjamanisme gaat over methoden om die kennis (weer) eigen te maken en om daarmee te leren leven en werken.

Leven in verbinding gaat over leven in liefde; de liefde voor het leven, gevoed door de eindeloze liefde van Moeder Aarde. Sjamanisme in onze tijd gaat dan opeens ook over hoe we als mensen met elkaar samenleven op onze planeet. En over hoe we, met elkaar, kunnen bijdragen aan de heling die daarin nodig is. Angaanqaq, een Groenlandse, Inuit-Sjamaan, verwoordt dit met de oproep: “laat het ijs in je hart smelten”.

In de jaartraining Sjamanisme gaan we (her)ontdekken, wat iedereen meegekregen heeft aan (zelf)helende vermogens, hoe we daar contact mee kunnen maken en hoe we dat in kunnen zetten voor onszelf en voor onze omgeving, voor al onze verwanten: Mitakuye Oyasin!

Op de open dag ben je welkom om kennis te komen maken met de mensen die de jaartraining geven en met de plek. Je kunt dan komen voelen of de training een 'goede' keus is voor je.

opgave; hofvanaxen@gmail.com